Aasta Katus

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu konkurss

AASTA KATUS

Tutvustus ja eesmärk: Katuse- ja fassaadimeistrite töö propageerimine, katuste ja fassaadide kavandamise taseme tõstmine. Tublide ja kvaliteetsete ettevõtjate tunnustamine, lahenduste tutvustamine avalikkusele.

Ajakava: tööde esitamine kuni 29.märtsini 2018.a.
Võitjate väljakuulutamine toimub messil Eesti Ehitab 2018


Kategooriad:

 

Aasta parim kivikatus
Aasta parim metallkatus
Aasta parim lamekatus
Aasta parim rahvuslik katus

.

Konkursile võib esitada nii eramaju, ühiskondlikke hooneid ja teisi rajatisi, kus on kasutatud viil- või lamekatusega seotud materjale ja lahendusi. Eraldi äramärkimist väärivad nii parimad teraskatused, kivikatused ja “rahvuslikud katused” (laud-,kimm-,sindel-,laastu-,rookatus jm).


Lisainfo ja -tingimused:

 

–       Üks esitaja saab esitada mõlemasse kategooriasse kuni 3 tööd.
–       Hoone peab asuma Eestis.
–       Hoonete katusetööd peavad olema valminud 2016-2017 aasta jooksul. Tööde alustamise aeg ei ole oluline.
–       Töid võivad esitada eraisikud, erialaliidud, arhitektid, ehitusettevõtted sõltumata suurusest (nii ühemehefirma kui suurettevõtted) , samuti hoonete omanikud.

Hindamise üldised alused (esitatud kolmes kaalukategoorias, A-kõige olulisem, B-vähem oluline ja C-toetav):
– Sõlmede korrektne ja toimiv lahendus (A)
– Vastavus töö teostamise aluseks kasutatud standarditele (A)
– Arhitektuurne lahendus – hinnatakse uusehituste korral kaasaegsust või hoone katuselahenduse sobivust keskkonda jt. arhitektuurseid tegureid. Renoveeritavas piirkonnas hinnatakse lahenduse sobivust miljöösse. (A)

 

– Sõlmlahenduste keerukuse aste ja lahenduste leidlikkus (B)

– Tööde üldine visuaalne kvaliteet (B)
– Tellija arvamus katusemeistrist ja tööprotsessist (C)
– Tööde toimumise kiirus ja aeg (C)
– Materjalide kasutamise julgus ja uudsus (C)


Hindamiseks kasutatakse ligi 25 erinevat kriteeriumit, punktide kogusummas enimteeninud töö osutub võitjaks. Võrdsete punktide korral osutub võitjaks enim A-kategooria punkte teeninud töö. Kõik kandidaadid saavad eelnevalt põhjaliku hindamiskriteeriumite kirjelduse.

Töid hindab katusemeistritest, arhitektidest ja ajakirjanikest koosnev žürii.


Meediapartnerid:


Tööde esitamine:
Palume saata hoone aadress, 2-5 väiksemahulist fotot ja lühikirjeldus kasutatud materjalidest, töö teostajast ja tehtud töödest e-maili aadressile:  info@katuseliit.ee Lisainfot saab EKFML koduleheküljelt: www.katuseliit.ee


Parim metallkatus, OÜ Knoobus ja AS Toode

Parim kivikatus, PK Ehituse kätetöö

Aasta parim lamekatus asub Tartus, Eesti Rahva Muuseumi katusel. Teostaja Maipel Ehitus OÜ

Aasta parim rahvuslik katus Prangli saarelt, OÜ Puitkatus