Aasta Katus

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu konkurss

AASTA KATUS 2017

Tutvustus ja eesmärk: Katuse- ja fassaadimeistrite töö propageerimine, katuste ja fassaadide kavandamise taseme tõstmine. Tublide ja kvaliteetsete ettevõtjate tunnustamine, lahenduste tutvustamine avalikkusele.

Ajakava: tööde esitamine kuni 20.märtsini 2018.a.
Võitjate väljakuulutamine toimub messil Eesti Ehitab 2018


Kategooriad:

 

Aasta parim kaldkatus
Aasta parim lamekatus
Aasta parim metallkatus
Aasta parim fassaad

 

Konkursile võib esitada nii eramaju, ühiskondlikke hooneid ja teisi rajatisi, kus on kasutatud kald- või lamekatusega seotud materjale ja lahendusi.


Lisainfo ja -tingimused:

 

–       Üks esitaja saab esitada mõlemasse kategooriasse kuni 3 tööd.
–       Hoone peab asuma Eestis.
–       Hoonete katusetööd peavad olema valminud 2016-2017 aasta jooksul. Tööde alustamise aeg ei ole oluline.
–       Töid võivad esitada eraisikud, erialaliidud, arhitektid, ehitusettevõtted sõltumata suurusest (nii ühemehefirma kui suurettevõtted) , samuti hoonete omanikud.

Hindamise üldised alused (esitatud kolmes kaalukategoorias, A-kõige olulisem, B-vähem oluline ja C-toetav):
– Sõlmede korrektne ja toimiv lahendus (A)
– Vastavus töö teostamise aluseks kasutatud standarditele (A)
– Arhitektuurne lahendus – hinnatakse uusehituste korral kaasaegsust või hoone katuselahenduse sobivust keskkonda jt. arhitektuurseid tegureid. Renoveeritavas piirkonnas hinnatakse lahenduse sobivust miljöösse. (A)

 

– Sõlmlahenduste keerukuse aste ja lahenduste leidlikkus (B)

– Tööde üldine visuaalne kvaliteet (B)
– Tellija arvamus katusemeistrist ja tööprotsessist (C)
– Tööde toimumise kiirus ja aeg (C)
– Materjalide kasutamise julgus ja uudsus (C)


Hindamiseks kasutatakse ligi 25 erinevat kriteeriumit, punktide kogusummas enimteeninud töö osutub võitjaks. Võrdsete punktide korral osutub võitjaks enim A-kategooria punkte teeninud töö. Kõik kandidaadid saavad eelnevalt põhjaliku hindamiskriteeriumite kirjelduse.

Töid hindab katusemeistritest, arhitektidest ja ajakirjanikest koosnev žürii.


Meediapartnerid:


Tööde esitamine:
Palume saata ankeet Aasta katus 2017 ja  2-5 väiksemahulist fotot  e-maili aadressile:  info@katuseliit.ee Lisainfot saab EKFML koduleheküljelt: www.katuseliit.ee

Ankeet Aasta katus 2017


Parim metallkatus, OÜ Knoobus ja AS Toode

Parim kivikatus, PK Ehituse kätetöö

Aasta parim lamekatus asub Tartus, Eesti Rahva Muuseumi katusel. Teostaja Maipel Ehitus OÜ

Aasta parim rahvuslik katus Prangli saarelt, OÜ Puitkatus