Keskkonnaklassid

Keskkonnaklassid

Klass Tsingi paksuse kadu aastas; mm/aasta Keskkonnatingimuste kirjeldus
C1 alla 0,1 Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms
C2 0,1…0,7 Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.
C3 0,7…2,1 Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms
C4 2,1…4,2 Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad
C5-I 4,2…8,4 Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned.
C5-M 4,2…8,4 Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond.

Tsingikihi paksuse kulumine eluiga klassis C3*:
*) C3 on Eestis enamlevinud keskkonnatingimus

tsingikihi mass g/m2 eluiga; aastat
100 3…10
140 5…14
200 7…21
225 8…22
275 9…28
350 12…36

 

Muud tsingitud terastoote eluiga mõjutavad tegurid:

  • Kliima
  • Korrosioon (mehaaniline või orgaaniline)
  • Soojus- ja UV-kiirgus
  • Mehaanilised mõjurid