PRESS

Maailma parimad katused valitud – ülevaade IFD 2013. aasta kongressist ja IFD Award 2013 tulemused
Kuidas tellida katust?
– mida tähele panna korrektse hinnapäringu vormistamisel
Toimus lamekatuse seminar – ülevaade 30.jaanuaril toimunud koolitusest, lisatud mitmed ettekanded allalaetavana
Eesti katusemeistritele MM-lt kõrged kohad – ülevaade 2012.a IFD noorte maailmameistrivõistlustelt katusepanemises
Miks katused lendavad? – artikkel katusevahetuse dokumentatsioonist ja korrektsest asjaajamisest
Olulist teraskatuste tooraine paksusest – ülevaade olulistest teraskatuse kvaliteeti kirjeldavatest tehnilistest näitjatest
Baltroof 2012 tulemused – kokkuvõte Baltimaade mõõduvõtmisest katusepanemises
Klassik-profiili ja valtspleki erisustest – selgitav artikkel nende kahe sarnase katusepleki suurtest erinevustest
Kinnitustarvikute õige valik määrab katuse eluea – SFS Intec Eesti filiaali selgitav artikkel kinnitustarvikute olulisusest
Kinnitusvahendite õige valik määrab kogu ehitise eluea – SFS Intec Esti filiaali ülevaade kinnitusvahenditest
Aasta parimad katused selgunud – Eesti Aasta Katus 2012 konkursi ülevaade
Õige ehitusega katuse on talvel ohutu – selgitav artikkel lumekoormustest ja talvistest hooldussoovitustest
Maailma parimad katused selgunud – ülevaade IFD 2011.aasta parimate katuste valimisest