Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu aastakoosolekust

22. märts 2018 10:35 in Uudised

21.03.2018 toimus Tallinna Ehituskoolis järjekordne EKFML üldkoosolek.

Koosoleku avas juhatuse ase-esimees Enno Rahuoja, kes tutvustas osavõtjatele Liidu majandustegevust, tegevusaruannet ning 2018 aasta eelarvet. Aasta möödus juhatusele tegusalt – toimus 11 protokollitud koosolekut ja sinna juurde välised koosolekud partnerliikmetega, koolitused, EVS, liidu sisesed ning välised töögrupid, IFD koosolekud jms.

3Marko Ponder ja Peeter Kärp kõnelesid 2017 läbi viidud tasemeõppest ja kutseeksamitest ning tulevikuplaanidest selles4 valdkonnas. Suureks probleemiks on see, et info koolitusvõimaluse kohta ei jõua õigete inimesteni, kes oleksid kooliskäimisest huvitatud.   Marko Ponderi sõnul, kes ise on ka õppejõud Tallinna Ehituskoolis, eristab kutsetunnistus terad sõkaldest. Sel aastal lamekatuse õppegruppi Tallinnas ei avatud, kuid järgmisel aastal on see kindlasti uuesti plaanis. Hetkel toimub õpe veel riigieelarveliste vahendite arvelt, mis on väga hea võimalus tasuta hariduse omandamiseks. Kutsetunnistus kehtib 5 aastat, seejärel tuleb seda uuendada. Tõnu Kraav kutsus samuti kõiki kooli ja  tutvustas lühidalt Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppimisvõimalusi.

Liidu auliige Enn Tammaru tänas oma etteaste alguses Marko Ponderit selle töö eest, mis ta on teinud Põhja-Eestis kutseõppe näol ja avaldas lootust, et ka Lõuna-Eesti võtab sellest eeskuju. Edasi räägiti koos Riho Reispassiga probleemidest tööjuht tase 5 õppe ja pädevusega seonduvalt. Koosolekul  tehti oluline otsus alustada katuse erialal 5. taseme (Tööjuht) õppesuuna loomisega. Loodeti saada  sellele riigi ja kooli tugi ning koostööd teha ka teiste huvitatud erialaliitudega.

Liidu juhatuse esimees Peeter Kärp kõneles sel aastal toimuvast Riia IFD noorte katusemeistrite MMst, kuhu on veel osavõtjaid juurde vaja. Võistlus toimub 13-17 novembrini Riias ning vanusepiirang osalemiseks on 28 aastat. Lisaks tavapärastele valdkondadele (kivi, metall ja lamekatus) võisteldakse seekord ka tuulduvate fassaadide kategoorias.  Osalejad saavad võistlustel käimisega praktilise eksami automaatselt sooritatud, siiani on võistlustelt tagasi tuldud alati heade kohtadega. Aprilli lõpus on vajalik teada anda meeskondade arv ja mais juba konkreetsed nimed. Peeter rääkis koosolekul  ka katuseehituse ja kutsestandarditest.

Eesti Ehitab 2017 raames toimuv Fassaadipäev korraldatakse  Enno Rahuoja sõnul koostöös Ehituskeskusega. Registreerumine toimub Ehituskeskuse kodulehel. Fassaadipäeva lõpetab pidulik Aasta katus 2017 võitjate väljakuulutamine! Samuti tutvustas Enno IFD ja Soome Katuseliiduga ühiselt toimivat töörühma, mille raameskes tullakse ka  Eestit külastama.1

Päikesepaneelide paigalduse murekohtadest pidas tehnilise loengu Alo Karu. Vaja oleks võtta ühte seisukoht ja töötada välja  juhendmaterjal päikesepaneelide paigalamiseks katusele.

Monika Aganitš esitles liikmetele liidu uut kodulehekülge, mis avaldatakse lähiajal. Suurim muudatus on uuel kodulehel olev hankekeskkond, mille kaudu saab tellija otse kirja saata vastavalt siis katuseehitajatele või fassaadimeistritele ning samuti ka meie partnerliikmetele toodete ostmiseks.

6

Koosolekul said kutsetunnistused kätte äsja lamekatuse eksami edukalt sooritanud.
Täname kõiki osalejaid ning palju õnne kutsed saanud meestele!