TULE LIIKMEKS!

Tule EKFML-i liikmeks!

Ilmselt ei ole see uudis, et ühtsuses peitub alati veidi suurem jõud, kui üksi nokitsedes. Seetõttu on Eesti katusemeistrid pannud seljad kokku ja loonud Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu. Liit on loodud ühendamaks neid katusemeistreid ja tootjaid, kes hindavad kokkulepitud mängureegleid, tavasid ja norme. Liidu liikmeteks ootame ettevõtjaid, kes ei tööta Eesti turul vaid lühiajalise kasumi teenimiseks, vaid soovivad muuta katusemaastikul toimuvat selliseks, nagu nad ise sooviksid, et nende katusel toimetav ehitaja seda teeks. Liidu tänastele liikmete tundub, et just mitmed eesrindlikud ettevõtted sobiks kenasti meie ridu täiendama.

Mis on Liidu tegevusest saadav kasu Teie ettevõtte jaoks?

– usalduse kasv klientide silmis, kui kasutate Liidu sümboolikat oma dokumentidel ja hangetel osalemistel
– kiirem infovahetus turul toimuva kohta, värske info maailma katusemaastikult
– mitmed vaid Liidu liikmete mõeldud boonuspaketid (näiteks: võlglaste kohta infovahetus, juriidiline konsultatsioon jne)
– koolitusvõimalused maailma katuseorganisatsiooni IFD liikmete tehastes ja koolituskeskustes
– osalemine tehniliste tingimuste, normide ja reeglite väljatöötamises ja nende enda kasuks tööle panemine
– parem infovahetus ja seltsielu Liidu liikmete vahel
– igasugune koostöö, mis kaitseb Liidu liikmete sotsiaalseid, ärilisi, kultuurilisi ja mis tahes muid huvisid
– parem võimalus vastu seista turul lühiajaliste kavatsustega tegutsevate ettevõtete vastu

Kui eelpooltoodud loetelust leiate enda jaoks kasu tõusvat, siis palun täitke liikmeks astumise ankeet ja saatke see meile info@katuseliit.ee.

EKFML liikmeks astumise ankeet

http://www.katuseliit.ee/kontakt/